Tag Archives: alio golmoradi

وداع با واردات بنزین با افتتاح کامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس/صادرات بنزین در سال های آینده

علی گلمرادی :پتروشیمی ها لطمات زیادی به بندر ماهشهر وارد کرده اند

علی گلمرادی :پتروشیمی ها لطمات زیادی به بندر ماهشهر وارد کرده اند

با توجه به شرایط اقلیمی خوزستان توجه به ورزش بسیار ضروری و حیاتی برای سلامت مردم می باشد براساس نیاز استان برای ورزش اعتبارتخصیص دهید عوامل عقب افتادگی ورزش استان مدیران ناکارآمد پایتخت نشین می باشد خوزستان در منافع کشور نقش بی بدیل داشته و توسعه ورزش استان از وظایف مدیران در پایتخت می باشد

Top