Tag Archives: 7 مهر روز آتش نشانی

slider-roze-atashneshani

هفتم مهرماه روز آتش‌نشانی و ايمنی

هفتم مهرماه روز آتش‌نشانی و ايمنی

هفتم مهرماه روز آتش‌نشانی و ايمنی، روز تجليل و پاسداشت جايگاه انسان هايی كه از جنس ايثار، شهامت و شهادتند بر همگان بويژه همكاران گرامی حوزۀ آتش‌نشانی مبارك باد. فرشته های نجاتی كه آتش عشق خدمت به خلق در وجودشان زبانه می كشد تا آتش سوزان و سوزندۀ حوادث را در زندگی خلق خاموش كنند.

7 مهر روز آتش نشانی

هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی، روز قدردانی از تلاش شبانه روزی آتش نشانان

علي گلمرادي نماينده مردم در مجلس شورای اسلامی هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی، روز قدردانی از تلاش شبانه روزی آتش نشانان پرتلاش و ترویجگران فرهنگ ایمنی و پیشگیری از حوادث و سوانح در سطح کشور می باشد.اینجانب ضمن تقدیر و تشکر از خدمات شبانه روزی کلیه آتش نشانان خدوم و زحمتکش کشور بویژه

Top