Tag Archives: نشست علی گلمردای با مسئولين بهداشت و در مان نفت

نشست علی گلمردای با مسئولين بهداشت و در مان نفت جلوگیری از خصوصی سازی بیمارستان صنایع بندر ماهشهر

نشست علی گلمردای با مسئولين بهداشت و در مان نفت جلوگیری از خصوصی سازی بیمارستان صنایع بندر ماهشهر

نشست علی گلمردای با مسئولين بهداشت و در مان نفت جلوگیری از خصوصی سازی بیمارستان صنایع بندر ماهشهر

نشست نماینده مردم بندر ماهشهر،امیدیه،هندیجان و بندر امام خمینی (ره) علی گلمردای با مسئولين بهداشت و در مان نفت جلوگیری از خصوصی سازی بیمارستان صنایع بندر ماهشهر مورد بررسی قرار گرفت ۲۵ مهرماه ۱۳۹۶ برای دانلود ویدیو از لینک زیر اقدام  نمائید.  

Top