Tag Archives: فرا رسیدن خجسته روز شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه

فرا رسیدن خجسته روز شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه

فرا رسیدن خجسته روز شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه

فرا رسیدن خجسته روز شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه

علي گلمرادي نماينده مردم در مجلس شورای اسلامی : بدین وسیله به سهم خود فرا رسیدن خجسته روز شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه را محضر مقام معظم رهبری، تمام ایرانیان شجاع، خوزستانیهای شریف و آبادانیهای همیشه پیروز تبریک عرض نموده و امیدوارم بتوانیم همواره وارثان لایقی برای کسانی باشیم که جان شیرین خود

Top