Tag Archives: جلوگیری از افزایش ۶۰ درصدی قیمت بنزین

slider-afzayesh-benzin

تلاش مجلس برای جلوگیری از افزایش ۶۰ درصدی قیمت بنزین در سال ۹۷

تلاش مجلس برای جلوگیری از افزایش ۶۰ درصدی قیمت بنزین در سال ۹۷

علی گلمرادی رئیس کمیته نیرو کمیسیون انرژی مجلس : تلاش مجلس برای جلوگیری از افزایش ۶۰ درصدی قیمت بنزین در سال ۹۷ توجه به اقدامات دولت برای گرانی قیمت حامل های انرژی مردم خوزستان میتوانند خواسته ها و دغدغه های خود را به جناب آقای علی گلمرادی رئیس کمیته نیرو کمیسیون انرژی مجلس و نماینده

Top