Tag Archives: توزیع اعتبارات ماهشهر

عملکرد مسؤولان بدون در نظر گرفتن نقش رسانه بی‌ارزش و بی‌اثر است

نماینده ماهشهر توزیع اعتبارات این شهرستان را ناعادلانه دانست

نماینده ماهشهر توزیع اعتبارات این شهرستان را ناعادلانه دانست

علی گلمرادی روز دوشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود:شورای راهبردی و شورای سیاست گذاری این شهرستان پروژه هایی را در حوزه های مختلف مصوب کرده بود اما در اجرا با نواقصی رو به رو بود، از این رو در جلسه اخیر این شورا مقررشد بر اساس یک برنامه با چشم انداز پنجساله

Top