Tag Archives: امیدیه به عنوان منطقه ویژه پتروشیمی، نفت و گاز

slider-mantegh-vizhe

امیدیه به عنوان منطقه ویژه پتروشیمی، نفت و گاز انتخاب گردد

امیدیه به عنوان منطقه ویژه پتروشیمی، نفت و گاز انتخاب گردد

دکتر علی گلمرادی: به دولت پیشنهاد داده ایم امیدیه به عنوان منطقه ویژه پتروشیمی، نفت و گاز انتخاب گردد. نماینده مردم ماهشهر، هندیجان امیدیه در مجلس شورای اسلامی در دیدار با فرماندار شهرستان امیدیه اظهار داشت: خوزستان در بخش آموزش و پرورش، بهداشت، کشاورزی دارای عقب ماندگی کاملا محسوس است. دکتر گلمرادی با بیان اینکه ما نباید

Top