Tag Archives: اشتغالزایی

slider-sarbandar

استاندار خوزستان برای اشتغالزایی صنایع را ملزم به خرید از داخل کنند

استاندار خوزستان برای اشتغالزایی صنایع را ملزم به خرید از داخل کنند

دکتر علی گلمرادی نماینده بندرماهشهر، امیدیه ، بندرهندیجان و بندرامام در مجلس شورای اسلامی،استاندار خوزستان برای اشتغالزایی صنایع را ملزم به خرید از داخل کنند.منابع طبیعی از آفتهای کشور بوده که باعث نابودی روستاها شده است،شهرک صنعتی بندرماهشهر دارای ظرفیت بسیار خوبی بوده ولی متاسفانه از ظرفیت بوجود آمده در بخش صنایع پایین دستی استفاده

Top