Tag Archives: احداث و بازسازی جاده گرگر وگمبزون ماهشهر

slider-22azar-tazakor

احداث و بازسازی جاده گرگر وگمبزون ماهشهر

احداث و بازسازی جاده گرگر وگمبزون ماهشهر

با توجه به پیگیری های ویژه علی  گلمرادی درخصوص احداث و بازسازی جاده گرگر وگمبزون ماهشهر مبلغ سه و نیم میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته و پیمانکار مشخص گردیده‌است و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز میشود

Top