بازدید علی گلمرادی و معاون وزیر راه شهرسازی از اداره بنادرو دریانوردی

ازدید علی گلمرادی و معاون وزیر راه شهرسازی از اداره بنادرو دریانوردی

بازدید علی گلمرادی و معاون وزیر راه شهرسازی از اداره بنادرو دریانوردی بدون همراهی فرماندار شهرستان و شهردار بندرامام  معاونین وزیر راه و شهرسازی در امور بنادر و دریانوردی و حمل نقل جاده ای و راهداری، معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین معاون وزیر اقتصاد و دارائی در امور گمرک از ساعت ۱۴ به همراه علی گلمرادی نماینده مردم وارد بندرامام شدند.
این بازدید از ساعت ۱۴ امروز کلید خورد و مقامات مذکور از پروژه در دست احداث پل روگذر بندرامام، تخلیه و بارگیری، اسکله های بندر بازدید و با مشکلات و نواقص رو به رو شدند.در ادامه بازید علی گلمرادی نماینده ماهشهر بندرامام و حومه پای درودل رانندگان ترانزیت و تریلر ها نشست و دغدغه و مشکلات آن ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
گلمرادی که در این دید و بازدید فرصت را غنیمت شمارد و در خصوص ایستگاه های شسشو و ضدعفونی مسیر بندر سخن به میان اورد و چاره اندیشی وی در خصوص عدم انحصاری شدن این ایستگاه ها بودن یا نبودن آن ها با بررسی همه جانبه وی با استقبال معاون وزیر روبه رو شد و در دستور کار وی قرار گرفت که تا پایان کسب نتیجه مطلوب هرگونه مجوز در این خصوص صادر نخواهد شد‌.

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top