علی گلمرادی ،مشکلات در بندرامام خمینی بر کسی پوشیده نیست

علی گلمرادی : مشکلات در بندرامام خمینی بر کسی پوشیده نیست ، مسئولین اجرایی باید پای کار باشند / ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبارات برای زیر ساختار بندر امام از جاده کمربندی تا پل رو گذر ، ظرف ۲ سال گرفتیم.توسعه خدمات تامین اجتماعی در بندر امام خمینی / مجوز احداث درمانگاه دیگر تامین اجتماعی در بندر امام خمینی گرفتیم / ظرف دو الی سه سال دیگر از درمان و بهداشت در حوادث بی نیاز به دیگر شهرها می شویم.مجوز بیمارستان ۶۴ تختخوابی بندر امام خمینی گرفتیم و مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار گرفتیم  که زیر ساختار آن در بحث بهداشت و درمان حل شود  ارتقا شهر بندرامام خمینی به شهرستان یک ضرورت است / منافع دو شهر در نظر گرفته میشود / برخی صحبتهای ما را تحریف و یا کات می کنند / موانع عمده و حقوقی شهرستان شدن بندرامام خمینی حل شد

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top