علی گلمرادی در جمع مردم روستای صالحک

علی گلمرادی-روستای صالحک

عدم مستمر حضور ما در روستاها به معنی فراموشی مردم نیست بلکه تلاش برای حضور در وزارت خانه ها برای پیگیری مشکلات می باشد.ادعا داریم به اندازه ۹ دوره در شهرستان امیدیه کار انجام شده است و مسیر توسعه را در این شهرستان پیش می رویم.عضو هیچ گروه سیاسی نیستم و با تمام توان به کمک مسئولین و مردم مشکلات را تا حصول نتیجه به طور جدی پیگیری می کنم.

اقدامات انجام شده در این روستا:

  • انجام ۱۲۰۰ متر جدول کاری
  • انجام آسفالت ریزی به میزان ۱۰ هزار متر
  • توسعه کارآفرینی و مشاغل خانگی روستایی
  • تکمیل پروژه آسفالت؛ مرمت اراضی کشاورزی در سیل و طوفان اخیر
  • آبفا؛ آموزش و پرورش، شبکه بهداشت و درمان نیز کارهای خوبی انجام شده
  • پرداخت خسارت سیل به اراضی کشاورزی مهم ترین مطالبه مردم این روستا، ۳۵ هزار هکتار/ یعنی ۶۰ یا ۷۰ درصد خسارت۲ هزار ۱۳۴ هکتار خسارت ناشی از طوفان

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top