ضرورت توجه به منابع درآمدی از محلهای مناسب..

ضرورت توجه به منابع درآمدی از محلهای مناسب به منظور امکان تحقق پرداخت بموقع یارانه ها در راستای توجه به اقشار نیازمند و همچنین تاکید بر اصلاح ساختارموجود پرداخت یارانه ها در جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم ضعیف و کم درآمد در مقایسه با افراد غنی جامعه به عنوان یک ضرورت

برای دانلود ویدیو از لینک زیر اقدام  نمائید

 

نمایش ویدیو ضرورت توجه به منابع درآمدی

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top