هفتم مهرماه روز آتش‌نشانی و ايمنی

slider-roze-atashneshani

هفتم مهرماه روز آتش‌نشانی و ايمنی، روز تجليل و پاسداشت جايگاه انسان هايی كه از جنس ايثار، شهامت و شهادتند بر همگان بويژه همكاران گرامی حوزۀ آتش‌نشانی مبارك باد.

فرشته های نجاتی كه آتش عشق خدمت به خلق در وجودشان زبانه می كشد تا آتش سوزان و سوزندۀ حوادث را در زندگی خلق خاموش كنند.

جوانمردی و ايثارگری آتش‌نشانان در نوع كار و عملكرد آن ها مشهود است زيرا در حوادث، زمانی كه همگان از حادثه می گريزند اين آتش‌نشانان هستند كه به دل حادثه می زنند تا جان و مال مردم را از حوادث نجات دهند.

بر كسی پوشيده نيست كه حميّت و از جان‌گذشتگی پرسنل سازمانهای آتش‌نشانی و خدمات ايمنی شهرداری ها و دهياری ها، سازمانها و شرکتها جاری و ساری است و در فداكاری هاي همكاران فقيد و حماسه ساز اين سازمان‌ها تبلور داشته است.

اينجانب ضمن تقدير و تشكر از خدمات شبانه‌روزی آتش‌نشانان، روز آتش‌نشانی و ايمنی را صميمانه تبريك عرض کرده و آرزوی توفيق و سلامتی را برای كليۀ آتش‌نشانان فداكار از خداوند متعال خواستارم.

علی گلمرادی
نماینده مجلس
۷ مهرماه ۱۳۹۷

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top