برگزاری جلسه فراکسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی

وداع با واردات بنزین با افتتاح کامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس/صادرات بنزین در سال های آینده

تامین امنیت مردم استان خوزستان که به خوبی دین خود را در دفاع مقدس و رونق اقتصادی کشور ایفا کرده اند باید در راس امور قرار گیرد.

  • امروز کوچک ترین لطمه به امنیت و سلامت مردم خوزستان آثار زیان باری برای کل کشور خواهد داشت چرا که این استان مرکز ثقل اقتصاد کشور محسوب می شود.
  • نباید اجازه دهیم واهمه نبود امنیت در استان مانع سرمایه گذاری در این استان استراتژیک شود.
  • خروج سرمایه های فکری نیز یکی از آثار مخربی است که به دنبال جو روانی نبود امنیت در استان خوزستان حاصل می شود؛ از این رو همه باید در مدیریت این شرایط اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top