بازدیدمیدانی آقای علی گلمرادی از پروژه خط انتقال آب از جایزان به امیدیه

بازدیدمیدانی آقای علی گلمرادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از پروژه خط انتقال آب از جایزان به امیدیه به طول ۲۳کیلومترکه تاکنون حدود۱۱کیلومتر آن انجام شده است

bazdid-jayezan1

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top