تخصیص مبلغ يك ميليار تومان اعتبار جهت احداث “جاده چم خلف عيسي”…

گلمرادی نماینده مردم ماهشهر در گفتگو با رهیاب

با پيگيرهاي علی گلمرادي نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي، مبلغ يك ميليار تومان اعتبار جهت احداث “جاده چم خلف عيسي “به “دريهك”،مبلغ سيصد ميليون تومان از اعتبارات نفت جهت بهسازي “روستاي ده صفر” و “روستاي ولي “،مبلغ پنج ميليارد تومان اعتبار از صندوق توسعه ملي جهت اجراي مخزن ٢٠٠٠متر مكعبي و خطوط انتقال و توزيع شبكه مجتمع آبرساني ١٤روستا از توابع شهرستانهاي اميديه و ماهشهر تخصيص يافت كه عمليات اجرايي به زودي آغاز خواهد شد

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top