البسه ورزشی بین هیاتهای ورزشی بندرامام خمینی ره تقسیم و توزیع گردید

slider-ehdaye-albase

باحمایت دکتر علی گلمرادی نماینده محترم مردم درمجلس شورای اسلامی و با پیگیریهای عبدالله نیکزاد مسول دفتر ارتباطات مردمی و سجاد ولی پور رییس اداره ورزش و جوانان بندرامام خمینی ره  البسه ورزشی بین هیاتهای ورزشی بندرامام خمینی ره تقسیم و توزیع گردید.

ehda-albase

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top