پیام علی گلمرادی نبه مناسبت حماسه نه دی

slider-hemaseh-9dey

حماسه نه دی مردم بحق سخن امام خمینی رحمته الله علیه را که فرمودند مردم زمان ما از مردم زمان پیغمبر بهترند را تفسیر کردند و نشان دادند که نسبت به مقدسات چگونه حساس هستند.حماسه نه دی یک فرهنگ منحصر به فرد بود، و جواب محکمی به بی بصیرتانی بود که هیچگاه جبهه خودی را از جبهه غیر خودی تشخیص ندادند و اگر هم دادند آتش بیار معرکه شدند.این روز هم مثل خیلی از روزهای سرنوشت ساز برای ملت و تاریخ یک روز ماندگار شد روزی که همه دلسوزان به نظام پا به عرصه و میدان نهادند و یک صدا دفاع از ولایت را صدا زدند.آفرین بر مردان و زنانی که این حماسه ماندگار را رقم زدند.

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top