مصاحبه علی گلمرادی در خصوص ماده ۴۷،بومی گزینی…

مصاحبه علی گلمرادی در خصوص ماده ۴۷،بومی گزینی،شهرک انرزی امیدیه،فاز دوم منطقه ویژه اقتصادیبرای دانلود ویدیو از لینک زیر اقدام  نمائید.

 

نمایش ویدیو مصاحبه علی گلمرادی در خصوص ماده ۴۷،بومی گزینی…

*

*

 
Top