علی گلمرادی :پتروشیمی ها لطمات زیادی به بندر ماهشهر وارد کرده اند

وداع با واردات بنزین با افتتاح کامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس/صادرات بنزین در سال های آینده

با توجه به شرایط اقلیمی خوزستان توجه به ورزش بسیار ضروری و حیاتی برای سلامت مردم می باشد

براساس نیاز استان برای ورزش اعتبارتخصیص دهید

عوامل عقب افتادگی ورزش استان مدیران ناکارآمد پایتخت نشین می باشد

خوزستان در منافع کشور نقش بی بدیل داشته و توسعه ورزش استان از وظایف مدیران در پایتخت می باشد

وجود پتروشیمی ها لطمات بسیار زیادی به پیکره شهرستان بندرماهشهر وارد نمودند و مدیران صنایع پتروشیمی موظف به توسعه زیر ساخت ها خصوصا ورزش این شهرستان می باشند

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top