گفتگوی نزدیک و صمیمانه اهالی روستای دهملا و مسئولین با علی گلمرادی

گفتگوی نزدیک و صمیمانه اهالی روستای دهملا و مسئولین محلی به اتفاق نماینده مجلس شورای اسلامی علی گلمرادی پیرامون مشکلات این روست

deh-mola

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top