برنامه زمانبندی سفر یک روزه علی گلمرادی به شهرستان هندیجان

محل هزینه‌کرد درآمدهای میلیاردی استان خوزستان مشخص نیست

دوشنبه۱۳ آذر ماه ۱۳۹۶

?ساعت۸:
حرکت از بندرامام خمینی(ره) به سمت بخشداری زهره
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

?ساعت۹:
حضور در بخشداری زهره و بررسی و پیگیری مسائل منطقه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
?ساعت۹:۳۰:
حرکت به طرف روستای دهملا بزرگ

?ساعت۱۰الی۱۱:
افتتاح زمین چمن روستای دهملا بزرگ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
?ساعت۱۱:
حرکت به طرف هندیجان

?ساعت۱۱:۳۰الی۱۲:۳۰:
بازدید از پروژه های ورزش و جوانان و بررسی و پیگیری مسائل مربوطه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
?ساعت۱۴الی۱۵:۳۰:
جلسه با شهردار و شورای اسلامی شهر هندیجان و بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات منطقه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
?ساعت۱۵:۳۰:
حرکت به طرف مسجد جامع هندیجان

ساعت۱۶الی۱۷:۳۰:
ملاقات مردمی با حضور فرماندار هندیجان، شهردار، بخشداران، مدیران دستگاه های اجرایی و اعضای شورا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
?ساعت۱۸الی۲۰:
جلسه با دهیاران و بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات منطقه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ساعت۲۱ الی۲۲:
جلسه اختصاصی با اعضای دفتر ارتباط مردمی نماینده جهت بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات و انجام هماهنگی های لازم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
?ساعت۲۲:
حرکت به سمت بندر امام خمینی(ره)

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top