حضور و سرکشی علی گلمرادی از بخش جایزان

حضور و سرکشی علی گلمرادی از بخش جایزان

اهم مباحث مطرح شده در این نشست:
۱) تسریع در روند پروژه و افتتاح جاده مواصلاتی جایزان به امیدیه

۲) بهبود و بهسازی ۲۸ کیلومتر جاده مواصلاتی ۸ روستای غرب مارون

۳) بهبود و بهسازی جاده های روستاهای غرب مارون و آسفالت کردن معابر روستایی

۴) بهبود شرایط نامناسب کنونی کشاورزی در خصوص:
? تامین آب
? پرداخت خسارات خشکسالی
? و تکمیل طرح رهبری

۵) بهبود و حل مشکل اشتغال و عدم بکارگیری غیر بومی ها در مشاغل بخش نفت و گاز در این بخش

۶) ایجاد شهرک صنعتی

۷)بهبود وضعیت آب آشامیدنی ۸ روستای غرب مارون که در حال حاضر و طبق نمونه های آزمایش شده؛ غیر بهداشتی است.

۸) کمک به ایجاد آموزشگاه و اخذ مجوز و تامین معلم و نیروی انسانی مقطع دبیرستان نوبت دوم، جهت ۸ روستای غرب مارون در بخش جایزان که تاکنون فاقد مقطع دبیرستان نوبت دوم بوده و تنها آموزشگاه متوسطه نوبت اول و بصورت مختلط فعالیت مینماید.

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top