عملكرد دفتر ارتباط مردمي بندر ماهشهر و بندر امام خميني (ره)

وداع با واردات بنزین با افتتاح کامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس/صادرات بنزین در سال های آینده

روزچهارشنبه دوازدهم مهرماه،جناب آقای کارگر دستیار ویژه دکترگلمرادی نماینده مردم شریف بندرماهشهر،امیدیه هندیجان وبندرامام درمجلس شورای اسلامی باحضور دردفتر ارتباط مردمی بندرماهشهر وبرگزاری ملاقات عمومی با مراجعین مردمی بمدت سه ساعت و پیگیری تلفنی وکتبی مسائل ومشکلات مراجعه کنندگان،درجلسات ونشست هایی با مسئولین اجرایی شهرستان حضوریافته وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱٫نشست با آقای مهندس قنبری بخشدار محترم بندرامام (ره)وپیگیری و تاکید برحل مشکل اسناد منازل واقع در نیزار،تاکید برپیگیری مسائل ومشکلات منازل کمیته امدادامام (ره)تا قبل از شروع فصل بارندگی و اجرایی شدن مصوبات جلسه گذشته،بررسی وضعیت بهداشت ودرمان شهربندرامام(ره) و تاکید برنظارت جدی برپیشرفت فیزیکی پروژه اورژانس درحال ساخت وتهیه گزارش هفتگی ازپیشرفت فیزیکی پروژه مذکور،تاکیدبرتشکیل کارگروه دستگاههای خدماتی(شهرداری،ابفا،اداره گاز،سازمان برق)وارائه گزارش اقدامات صورت گرفته ودردست اقدام ازطریق برگزاری نشست های عمومی باشهروندان

۲٫برگزاری نشست با سرکارخانم حسینی بخشدارمرکزی بندرماهشهر درخصوص بهسازی جاده های دسترسی روستایی،پیگیری حل مشکل شکستگی خطوط آب روستایی و پیگیری پروژه انتقال آب از مرغزار به روستای گرگربطول ۱۶ کیلومتر،پیگیری جدی حل مشکل کمبود امکانات مدارس روستایی

۳٫نشست بامدیران تامین اجتماعی و روسای ادارات کارمستقر در شهرستان وتاکیدبرجلوگیری ونظارت جدی برهرگونه بکارگیری وجذب نیروهای غیربومی،تاکیدبرحل مشکل متقاضیان استفاده ازمزایای مشاغل سخت و زیان آور،تاکیدبه ادارات تامین اجتماعی بویژه شعبه تامین اجتماعی منطقه ویژه درخصوص جلوگیری از اشتغال وبکارگیری مجددنیروهای بازنشسته درشرکت های منطقه وارائه گزارش ماهیانه توسط دستگاههای ذیربط از اقدامات وپیگیری های بعمل امده.

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top