عملكرد دفاتر بندر ماهشهر و بندر امام خميني ١مهرماه ١٣٩٦

محل هزینه‌کرد درآمدهای میلیاردی استان خوزستان مشخص نیست

عملكرد دفاتر بندر ماهشهر و بندر امام خميني ١مهرماه ١٣٩٦

١- پيگيري و برقراي روشنايي جاده بندر ماهشهر به شهر شهيد چمران

٢- پيگيري تامين روشنايي سه راهي چمران تا پل شهرك شهيد رجايي

٣- پيگيري نصب علائم رانندگي در جاده هاي دسترسي روستاهايي بخش مركزي

٤- پيگيري و نصب نيوجرسي بطول دو كيلو متر در مسير بندر ماهشهر به شهرك مدني

➖هماهنگي دعوت از جناب مهندس يوسفي معاونت راه روستايي اداره كل راه و شهر سازي استان خوزستان تامين اعتبار برقراري روشنايي بندر ماهشهر به شهرك مدني بطول ٣/٥ كيلو متر به مبلغ سيصد ميليون تومان

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top