افتتاح پروژه بهسازي و آسفالت معابر روستاي جيري سفلي وسط نماينده مردم علي گلمرادي

افتتاح پروژه بهسازي و آسفالت معابر روستاي جيري سفلي توسط نماينده مردم در مجلس علي گلمرادي و دكتر شريعتي استاندار خوزستان پنجشنبه ٣٠ شهريور ماه ١٣٩٦

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top