افتتاح پروزه آسفالت معابر دهستان سويره با حضور علي گلمرادي

افتتاح پروزه آسفالت معابر دهستان  سويره با حضور نماينده مجلس در شوراي اسلامي علي گلمرادي و دكتر شريعتي استاندار پنجشنبه ٣٠شهريور ماه ١٣٩٦

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top