بررسی مشکلات حوزه انتخابیه با حضور دستیار ویژه آقای گلمرادی

روز ملی روستا و عشایر-علی گلمرادی

روزچهارشنبه بیست ودوم شهریورماه،جناب آقای کارگر دستیار ویژه نماینده مجلس آقای گلمرادی،ازابتدای وقت اداری باحضور دردفتر ارتباط مردمی بندرماهشهر،ضمن ملاقات حضوری با مراجعین مردمی بمدت سه ساعت و پیگیری تلفنی وکتبی درخواست های شهروندان،بطور جداگانه نیز نشست های با مسئولین ادارات راه وشهرسازی و ورزش وجوانان بندرماهشهر برگزارنمودندکه تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ دید:۱٫اداره راه وشهرسازی نسبت به پیگیری جدی وحل مشکل ۳۷ ساله سنددارنمودن منازل مسکونی واقع در پلاک یک بندرماهشهر که دارای اسناد دولتی هستند اقدام نماید،پیگیری مسائل ومشکلات مسکن مهر ازطریق معاونت اداره کل راه و شهرسازی استان،حل مشکل حدودچهل واحدمسکونی در منطقه نوپاژ،پیگیری برقراری روشنایی مسیرپل دانشگاه تا پل سینما دریا(باتوجه به پیاده روی شهروندان درآن مسیر)،پیگیری جدی برقراری روشنایی بندرماهشهر به بندرامام(ره)و شهرچمران به بندرماهشهر و تحویل ونگهداری مسیرهای مذکور توسط اداره راهداری۲٫دربحث ورزش و جوانان،پیگیری جدی تکمیل زمین فوتبال شهرک قدس،پیگیری تکمیل و راه اندازی سالن ورزشی شهرک شهید جایی،پیگیری راه اندازی اماکن و سالن های ورزشی در شهرک ها و مناطق حاشیه شهرستان،پیگیری شروع فعالیت احداث خوابگاه ورزشکاران بندرماهشهر،پیگیری احداث ساختمانی جهت استقرار هیأت های ورزشی بندرماهشهر.  هماهنگی با تامین اجتماعی و اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی بندرماهشهر درخصوص انجام برقراری بیمه بیکاری برای حدود سیصدنفر از کشاورزان بخش مرکزی(بحمدالله تا ظهر پنجشنبه به اتمام میرسد). باتوجه به تاکید جناب آقای کارگر مقررگردیدمصوبات جلسات بطورجدی پیگیری واجرایی شدن آنها اطلاع رسانی شود.

kargar2

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top