تشکیل کارگروه نظارت و بازرسی ویژه بر جذب و بکارگیری نیروهای انسانی درصنایع پتروشیمی مستقر درمنطقه

محل هزینه‌کرد درآمدهای میلیاردی استان خوزستان مشخص نیست

پیرو یادداشت شب گذشته جناب آقای علي گلمرادی درخصوص تشکیل کارگروه نظارت و بازرسی ویژه بر جذب و بکارگیری نیروهای انسانی درصنایع پتروشیمی مستقر درمنطقه،امروز ۵شنبه نهم شهریورماه،کارگروه مذکوربا باحضور کارشناسان و فعالان کار وکارگریازبندرماهشهر،بندرامام (ره)وشهرك طالقانی تشکیل واولین جلسه کارگروه مذکوربرگزارگرديد و کمیته هایي تخصصی جهت پیگیری مسائل ومشکلات کاروکارگری شهرستان،رصدهرگونه جذب وبکارگیری نیروی انسانی در شرکت های پیمانکاری طرف قراردادصنایع مستقردرمنطقه واداره کل بندر ودریانوردی بندرامام(ره)وپیگیری زمینه های ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان ازطریق دستگاههای متولی تعيين گردید.

kargoruh

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top