جلسه خصوصي علي گلمرادی مهندس حجتي پيرامون مسائل و مشكلات كشاورزان

جلسه خصوصي علي گلمرادی مهندس حجتي پيرامون مسائل و مشكلات كشاورزان

جلسه خصوصي علي گلمرادي-نماينده حوزه انتخابيه با مهندس حجتي پيرامون مسائل و مشكلات كشاورزان بخش هاي روستايي شهرستان هاي بندر ماهشهر،اميديه و هنديجان – صبح پنجشنبه مورخه ٢٦مرداد ماه ٩٦ صحن علني مجلس شوراي اسلامي
مباحث مطرح شده :

✳️وضعيت نابسامان آب كشاورزي

✳️ توجه ويژه به پرداخت مطالبات كشاورزان مرتبط با خريد محصولان

✳️تذكر جدي به مدير كل منابع طبيعي استان خوزستان به علت سوء مديريت ايشان

✳️توجه ويژه در تحقق كامل طرح ٥٥٠هزار هكتاري استان

همت بيشتر در خصوص ايجاد پوشش گياهي و درخت كاري به منظور كنترل ريزگردها

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top