پيگيري هاي مكرر علي گلمرادي راي پرداختن جدي به حل مشكلات جامعه كارگري

پيگيري هاي مكرر علي گلمرادي راي پرداختن جدي به حل مشكلات جامعه كارگري

پيرو مكاتبات و پيگيري هاي مكرر علي گلمرادي نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي و متعاقبا  جلسه امروز چهار شنبه ٢٥مرداد ماه در صحن علني مجلس،  براي پرداختن جدي به حل مشكلات جامعه كارگري حوزه انتخابيه، دستور تاکیدی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مبنی بر تشکیل تیم ویژه بررسی وضعیت کار و کارگری با حضور واحد اشتغال وتامین اجتماعی و تعاون وزارتخانه بصورت پی نوشت در مکاتبه رسمی نماینده مجلس اخذ گردید.

پی نوشت وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی:
بنام خدا
جناب آقای مهندس مشیریان
لطفا با حضور در منطقه با یک تیم از واحد اشتغال ، تامین اجتماعی و تعاون بررسی و یک بسته اقدام و کار تهیه شود.

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top