گلمرادی از پرداخت وام تا ۲ میلیارد ریال با سود چهار درصد برای اشتغال

گلمرادی از پرداخت وام تا ۲ میلیارد ریال با سود چهار درصد برای اشتغال

گلمرادی از پرداخت وام تا ۲ میلیارد ریال با سود چهار درصد برای کمک به اشتغال جوانان جویای کار خبر داد .وی با اشاره به اهمیت اشتغال جوانان دارای مهارت و جویای کار گفت: اداره صنعت و معدن خوزستان با صندوق کارآفرینی مهر قرارداد منعقد کرده و متقاضیان اشتغال میتوانند با مراجعه به ادارات ذیربط از این امتیاز خوب بهره مند شوند.ایشان در ادامه بیان داشت: با انعقاد این قرارداد واحدهای صنایع دریایی می توانند تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات با سود چهار درصد دریافت کنند.

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top