بازدید علی گلمرادی از جاده مسیر امیدیه به آغاجاری محدوده بسیار خطرناک چاسالم

بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی از جاده مسیر امیدیه به آغاجاری محدوده بسیار خطرناک چاسالم و استماع خواسته های اهالی

بازدید علی گلمرادی از جاده مسیر امیدیه به آغاجاری محدوده بسیار خطرناک چاسالم

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top