بازدید علی گلمرادی از پروژه تونل مسیر امیدیه به جایزان

بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی از پروژه تونل مسیر امیدیه به جایزان و استماع مشکلات از پیمانکار پروژه مذکور .

بازدیدعلی گلمرادی از پروژه تونل مسیر امیدیه به جایزان

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top