جلسه پیگیری حل مسائل و مشکلات اشتغال، کار و کارگری منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی

محل هزینه‌کرد درآمدهای میلیاردی استان خوزستان مشخص نیست

این جلسه با توجه به مباحث متعدد در این زمینه دو ساعت به درازا کشید.

● مقرر شد در خصوص لحاظ نمودن ساعات اضافه کاری، جمعه کاری، تعطیل کاری و مآموریت کارگران ازطریق اداره کار جهت حل موضوع طبق احکام صادره اقدامات لازم مبذول گردد.

● پیگیری و اختصاص جلسه ای با معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، نماینده محترم مردم در شورای اسلامی و نماینده کارگری

● پیگیری اصلاح برخی از قوانین کار مناطق ویژه اقتصادی بالاخص ماده ۳۳ و ۳۴ قانون کار مناطق ویژه اقتصادی.

● تشکیل جلسه ای با حضور نماینده مجلس- جناب آقای گلمرادی و مدیرکل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی مهندس عبدالهی و نماینده کارگری شرکت نگین سبز خاورمیانه جهت بازگشت بکار تعدادی از پرسنل اخراج شده از کار.

■ از جمله موارد قابل توجه در این نشست:
۱- تاکید نماینده مجلس بر رعایت ماده ۴۷ برنامه ششم توسعه مبنی بر اولویت بومی ها در استخدام و بکار گیری
۲- توجه به رضایتمندی کارگران از طریق پرداخت به موقع حق و حقوق آنها به منظور بهروری لازم.
۳- جلو گیری از اخراج سلیقه ای کارگران از جانب شرکت ها وکارفرمایان با توجه به شرایط نامساعد وضعیت اشتغال منطقه.

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top