استقبال آقای علی گلمرادی از تیم کاراته بندر امام خمینی (ره)

استقبال آقای علی گلمرادی از تیم کاراته بندر امام خمینی (ره)

استقبال آقای علی گلمرادی نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی از تیم کاراته بندر امام خمینی (ره)که در مسابقات کشوری در تبریز مقام نخست آقایان و نائب قهرمانی بانوان را کسب نمودند

استقبال آقای علی گلمرادی  از تیم کاراته بندر امام خمینی (ره)

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top