دیدار آقای علی گلمرادی از خانواده آقای بنی سعید در شهرک مدنی

دیدار آقای علی گلمرادی نماینده مجلس شورای اسلامی بامسئولین کمیته امداد امام خمینی از خانواده آقای بنی سعید در شهرک مدنی درشهرستان بندرماهشهر

دیدار آقای علی گلمرادی از خانواده آقای بنی سعید در شهرک مدنی

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top