جلسه بررسی راه اندازی مرکز فنی و حرفه ای بندرامام خمینی ره با حضور دکتر گلمرادی

جلسه بررسی راه اندازی مرکز فنی و حرفه ای بندرامام خمینی ره با حضور دکتر گلمرادی

سواعدی مدیرکل فنی و حرفه ای استان ، آقای غفاری رئیس اداره فنی و حرفه ای شهرستان در محل دفتر بخشداری بندرامام خمینی (ره) برگزار گردید.در این جلسه بخشدار گفت: با توجه به جمعیت ۸۰ هزار نفری شهر بندرامام ره و همجواری با صنایع پتروشیمی و مجتمع بندری این شهر از یک مرکز فنی و حرفه ای محروم است. البته ظرفیت بالای این منطقه و وجود قشر جوان و نخبه در این شهر می توان یک مرکز فنی و حرفه ای ویژه و تخصصی تاسیس کرد. که از تمام استان و حتی کشور به از این مرکز استفاده نمایند.

آرش قنبری افزود: در خصوص احداث مرکز فنی و حرفه ای جدید از بخش خصوصی استفاده کنیم. که چندی پیش با سرمایه گذار مذاکره شد و حتی از ظرفیت های منطقه از صنایع پتروشیمی و مجتمع بندری استفاده نمود.در ادامه مهندس سواعدی اظهار کرد: اول باید رشته های مورد نیاز این را مورد بررسی قرار دهیم. که می طلبد خود مردم این شهربه ما کمک کنند و نیروها با توجه به رشته ها تعیین شده تربیت و آموزش ببینند.

سواعدی گفت: در خصوص احداث مرکز جدید فنی و حرفه ای در سالجاری ردیف بودجه ای برای این کار در نظر گرفته نشد است. در این مورد از دکتر گلمرادی نماینده مردم می توان کمک گرفت که پیگیری داشته باشند و اعتباری برای این موضوع به تصویب برساند. البته بخش خصوصی را بیشتر می توانیم کمک کنیم. مجوزهای لازم را در اسرع وقت صادر کنیم. از آنها خدمات خریداری کنیم.

دکتر گلمرادی گفت: با توجه به ظرفیت ها منطقه و سرمایه جوان در این منطقه باید این مرکز در این شهر طوری تربیت شوند که خروجی آنها در صنایع موجود شاغل شوند. یعنی ما باید اساسی مشکلات این شهر را حل کنیم. می توانیم از صنایع پتروشیمی و مجتمع بندری و بخش خصوصی یک شهرک مهارت و یا دانشکده کار آفرین در این شهر احداث کنیم. گام اول ظرف یک ماه آینده مطالعات اولیه این طرح عملیاتی شود تا بتوانیم از اعتبارات شورای راهبردی استفاده کنیم.

در پایان این جلسه مقرر شد.
-سازمان فنی و حرفه ای استان برای بهسازی حال حاضر ساختمان فنی و حرفه ای بندرامام ره در نظر بگیرید.
-پس از بررسی طرح تفصیلی یک زمین برای احداث ساختمان جدید فنی و حرفه ای بندرامام ره در نظر گرفته شود.
-نامه ای به شورای راهبردی برای تصویب اعتبار برای احداث مرکز ارسال خواهد شد.
-تشکیل کارگروهی از اداره فنی و حرفه ای و صنایع پتروشیمی و مجتمع بندری در خصوص تعیین رشته های مورد نیاز این منطقه

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top