حضورآقای گلمرادی در جلسه ویژه آب وفاضلاب

حضورآقای علی گلمرادی نماینده مردم شریف بندرماهشهر،امیدیه، هندیجان و بندرامام خمینی(ره)در مجلس شورای اسلامی در جلسه ویژه آب وفاضلاب شهرستان بندرماهشهر،شامل مرکز شهرستان وبخش های بندرامام خمینی(ره) وشهید چمران وسایر شهرک ها درفرمانداری برگزارمی باشد.دراین جلسه مدیرکل آبفای استان وکارشناسان استان، فرماندار و روسای ادارات بندرماهشهر،بندرامام خمینی(ره) وشهیدچمران حضورداشته ومباحث مفصلی مطرح وبحث های خوبی در حال انجام است.در ابتدای جلسه تاکید همه شرکت کنندگان براقدام عملی برای حل مشکلات آب وفاضلاب شهرستان بود.

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top