دیدار آقای گلمرادی با شهردار شهر زهره و بخشدارمرکزی پیرامون بررسی مشکلات

دیدار آقای گلمرادی با شهردار شهر زهره و بخشدارمرکزی پیرامون بررسی مشکلات

دیدار آقای علی گلمرادی نماینده مردم شریف شهرستان هندیجان در مجلس شورای اسلامی  بامهندس قنواتی شهردار شهر زهره ومهندس دانش پژوه بخشدارمرکزی پیرامون بررسی مشکلات این حوزه

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top