تذكر جناب آقاي گلمرادي مبني بر توضيح علت عدم توجه به تامين امكانات و تجهيزات مرتبط با امنيت شهري درحوزه بندر امام خميني

slider-amniyat-bandareemam

جناب آقاي دكتر سامان
قائم مقام محترم وزير در امور مجلس و هماهنگي استانها
سلام عليكم
با احترام، پيرو نامه شماره ٣٨٤٦٣مورخ ٩٦/٣/١٠ بازگشت به نامه ١٥٤٠٤٥ مورخ ٩٥/١١/١٨ در حضور تذكر جناب آقاي گلمرادي نماينده محترم مردم شهرستان بندر ماهشهر،اميديه، هنديجان و بندر امام خميني (ره ) در مجلس شوراي اسلامي مبني بر توضيح علت عدم توجه به تامين امكانات و تجهيزات مرتبط با امنيت شهري درحوزه بندر امام خميني (ره)كه منجر به بروز اتفاقات ناگوار نظير درگيري، سرقت و …….. شده است پاسخ واصله از ناجا حاكي است:
١) با توجه به رشد جمعيت و خصوصا جمعيت شناور وجود پايانه بزرگ بندري و همچنين شركت هاي پتروشيمي متعدد لذا در راستاي ارتقاي امنيت يك كلانتري ديگر (كلانتري ١٣) به واحد هاي انتظامي اضافه شود.
٢) از سويي ديگر پليس راهور و پايگاه آگاهي نيز به صورت غير مصوب در بندر امام خميني (ره) راه اندازي گرديده است.
٣) از لحاظ نيروي انساني و استعداد خوردرويي و موتوري نيز در حد مقدورات سازماني تامين و تجهيز صورت گرفته است.

عليرضا عادلي
مدير كل امور انتظامي

amniyat-bandareema

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top