‎احداث سد هاي پايين دستي در هنديجان

‎احداث سد هاي پايين دستي در هنديجان

علي گلمرادي نماينده مردم شهرستان ماهشهر،اميديه، هنديجان،بخش جايزان و بندر امام خميني(ره ) طي نامه اي ازفرماندارهنديجان آقاي مودّت خواست تا  در خصوص احداث سد هاي لاستيكي پائين دستي. بر روي رودخانه زهره به منظور حل مشكل كشاورزان زحمت كش شهرستان هنديجان اقدامات جدي صورت گيرد. و نتيجه عملكرد به ايشان گزارش گردد.

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top