تحولات استان خوزستان نياز به تغيير و تحولات در تيم مديريت استان دارد

tahvolate-ostan

علي گلمرادي در ديدار با آقاي دكتر شريعتي استاندار خوزستان در تهران گفت: امروزه چيدمان درست مديران در سازمانها براي پاسخگويي به نيازها و ماموريت هاي سازماني با توجه به محدوديت ها در بخش منابع از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.رييس كميته نيروي مجلس با اشاره به مشكلات جدي استان در رابطه با شبكه هاي آب شرب و فاضلاب در سطح استان، وضعيت آب و فاضلاب شهرهاي حوزه انتخابيه را اسفناك برشمرد و خواستار توجه ويژه از جانب مسئولين استاني جهت رفع آنها شد.گلمرادي با بزرگ دانستن ملت ايران و كار بزرگ آنها در انتخابات ٢٩ ارديبهشت ماه سال جاري بيان داشت: بايد قدر اين ملت بزرگ را بدانيم و اين قدرداني با اقدام و عمل در جهت رفع مشكلات آنها تجلي پيدا مي كند.
ايشان ظرفيت هاي شهرستانهاي بندر ماهشهر و اميديه و هنديجان را معادل سرجمع حتي چند استان كشور ارزيابي و گفت: اگر بر اساس مديريت علمي و جهادي ظرفيت هاي اين حوزه را اداره و اقتصاد مقاومتي را چراغ راه توسعه اقتصادي منطقه قرار دهيم يقينا علاوه بر تامين نيازهاي مردمان اين منطقه ميتوانيم حتي مشكلات اقتصادي و اشتغال ساير نقاط استان و ساير استانهاي ديگر كشور را نيز پاسخگو باشيم.
ايشان در پايان، بازبيني و بازنگري انتخابات شهرستان بندر ماهشهر و شهرستان اميديه را اقدامي مثبت دانست و بيان داشت؛ اين اقدام ميتواند به نوعي احترام به مردم و كرامت آنها باشد چرا كه در صورت وجود اشكال در كار، امكان اصلاح و رفع مشكل فراهم ميشود و از تضييع حقوق مردم جلوگيري ميشود و چنانچه انتخابات بدون ايراد و صحت آن محرز بشود ابهامات و نگراني نامزدها رفع ميشود و اين كار
درستي هست.

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top