صنعت پتروشيمي مي تواند سطح خدمات منطقه را متحول كند

havaye-pak

علي گلمرادي نماينده مجلس شوراي اسلامي در ديدار با آقاي مهندس اميري مديرعامل ﺷﺮﻛﺖ پتروشيمي بندر امام خميني(ره) به اهميت و نقش صنايع پتروشيمي در اعتلاي منطقه پرداخت و گفت: حقيقتا سطح خدمات و إمكانات رفاهي در منطقه عليرغم ظرفيت هاي گسترده صنعتي و اقتصادي موجود پايين بوده و بايد براي تامين خواسته هاي مردم به گونه اي ديگر عمل كنيم.ايشان توجه و عمل به پيوست مسئوليت اجتماعي شركتهاي پتروشيمي منطقه بمنظور آرائه خدمات به شهرهاي همجوار صنعت را ضروري و قانوني دانست و بر آن تاكيد نمود.

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top