بازدید علی گلمرادی به همراه اعضای شورای تامین شهرستان هندیجان از ستادهای شورای شهر

بازدید علی گلمرادی نماینده مردم شریف جنوب خوزستان به همراه اعضای شورای تامین شهرستان هندیجان از ستادهای  شورای شهر

 

 

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top