افتتاحیه ساختمان مرکزی بیمه سلامت بندر ماهشهربا حضور علی گلمرادی

حضور علی گلمرادی نماینده مردم شریف جنوب خوزستان و آقای دکترکبیر(مدیرعامل محترم سازمان ومعاون وزیر)وجناب آقای دکترجابرزاده(مدیرکل استان استان خوزستان در افتتاحیه ساختمان مرکزی بیمه سلامت بندر ماهشهر.

افتتاحیه ساختمان مرکزی بیمه سلامت بندر ماهشهربا حضور علی گلمرادی

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top