استفاده از گاز در مسیر تکمیل زنجیره ارزش و توسعه پتروشیمی

استفاده از گاز در مسیر تکمیل زنجیره ارزش و توسعه پتروشیمی

علی گلمرادی نماینده مردم ماهشهر، هندیجان، امیدیه و بندرامام خمینی(ره) در مجلس شورای اسلامی وعضو کمیسیون انرژی گفت: باید مواد اولیه مانند نفت و گاز را در مسیر تکمیل زنجیره ارزش، به محصول و فرآورده های نهایی تبدیل کرد.

علی گلمرادی، درخصوص اهمیت تبدیل نفت خام به محصولات نهایی، اظهار کرد: به طور حتم، توجه به ظرفیت های پتروشیمی در شرایط جدید ضروری است. از این رو، با مدنظر قرار دادن سیاست های اقتصاد مقاومتی باید سرمایه گذاری و توسعه صنعت پتروشیمی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: باید مواد اولیه مانند نفت و گاز را در مسیر تکمیل زنجیره ارزش، به محصول و فرآورده های نهایی تبدیل کرد. این نماینده مجلس دهم، توسعه صنایع پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش را همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و گفت: همزمان با تلاش برای احیای بازار نفت باید کوشش ها برای تولید محصولات نهایی افزایش یابد.

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top