حضور علی گلمرادی در جمع نیروهای شاغل در شرکتهای پیمانکار شرکت مخابرات استان خوزستان

حضور علی گلمرادی در جمع نیروهای شاغل در شرکتهای پیمانکار شرکت مخابرات استان خوزستان

حضور علی گلمرادی نماینده مردم شریف  بندر ماهشهر ،هندیجان ، امیدیه و بندر امام خمینی در جمع نیروهای شاغل در شرکتهای پیمانکار شرکت مخابرات استان خوزستان در مقابل مجلس شورای اسلامی و گفتگو پیرامون  مسائل و مشکلتشان

حضور علی گلمرادی در جمع نیروهای شاغل در شرکتهای پیمانکار شرکت مخابرات استان خوزستان

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top