علی گلمرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، درگفتگو با خبرنگار نیپنا

علی گلمرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، درگفتگو با خبرنگار نیپنا

علی گلمرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، درگفتگو با خبرنگار نیپنا بیان کرد:

بخش خصوصی با حمایت دولت می تواند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را محقق کرده و مسیر توسعه صنعت پتروشیمی را هموار کند.
تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند عزمی ملی است و مجلس از برنامه های موجود برای تحقق این راهبرد حمایت می کند.
بخش های دولتی و غیردولتی باید با تمام توان خود وارد فضای کسب ‌وکار شوند.
با فعال شدن بخش عمرانی و تولید درکشور و همچنین گسترش صنایعی مانند پتروشیمی می توان جانی تازه به توسعه اقتصادی کشور بخشید.
نفت و گاز و صنایع وابسته به آن از جمله مزیت‌های بسیار مهم ایران است، بنابراین باید از موهبت‌های موجود به نفع کشور بهره‌برداری کرد و در این مسیر پتروشیمی ها با توجه به کارکردهای تاثیر گذارشان می توانند بیش از گذشته نقش آفرین باشند.
ایجاد مجتمع‌های پایین دستی و تکمیلی پتروشیمی ها با اولویت مناطق کمتر برخوردار، روند آبادانی کشور را به شکل پایدار شتاب می‌دهد.
توسعه سرمایه‌گذاری درصنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیازمند سرمایه‌گذاری های کلان است.
بخش داخلی با اتکا به توان داخل درکنار سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قادر است بخش فراوانی از توسعه را محقق کند.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک راهبرد ملی است.
این سیاست‌ها به ‌طور حتم عملکرد خوبی خواهد داشت زیرا بر اساس اولویت‌ها و توان داخلی کشور برنامه‌ریزی‌شده است.

*

*

 
Top